PROMOTOOLS
Комплексний аналіз сайту
вже просунули в PromoTools
работа в новосибирске строительство
спортивная одежда интернет магазин украина
интернет магазин верхней одежды
в ТОП10 Google
в ТОП3 Google
в ТОП10 Google
126.84 UAH
2824.36 UAH
5680.36 UAH
PromoTools-це система комплексного просування Вашого сайту в Інтернеті.
Запитання користувачів

умови збору та обробки персональних даних.


 1. цей документ визначає політику компанії PromoTools (далі – Оператор) щодо обробки персональних даних (далі – ПДн) і містить відомості про реалізовані заходи щодо захисту ПДн.
 2. цей документ розроблено на підставі та відповідно до Законом України "Про захист персональних даних" (далі - Закон «Про персональні дані») та іншими нормативними правовими актами, прийнятими на його виконання.
 3. У цьому положенні використовуються такі основні поняття:

  - персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано певній або визначеній фізичній особі (суб'єкту персональних даних);

  - оператор – фізична особа (індивідуальний підприємець), самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) які здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

  - обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), Витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

 4. Оператор самостійно здійснює обробку ПДн, визначає цілі обробки ПДн, склад ПДн, що підлягають обробці, дії (операції), здійснюються з ПДн.
 5. При обробці ПДн Оператор керується наступними принцип:

  − обробка здійснюється на законній і справедливій основі; - обробка обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей;

  − обробка, несумісна з цілями збору ПДн не допускається;

  − об'єднання баз даних, що містять ПДн, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою, не допускається;

  − обробці підлягають тільки ПДн, які відповідають цілям їх обробки

 6. Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено Законом.
 7. Суб'єкт персональних даних приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду на їх обробку вільно, своєю волею і в свій інтерес.
 8. згода на обробку персональних даних може бути надана суб'єктом персональних даних або його представником у будь-якій підтвердити факт його отримання, якщо інше не встановлено Законом.
 9. У разі отримання згоди на обробку персональних даних від представника суб'єкта персональних даних повноваження даного представника на дачу згоди від імені суб'єкта персональних даних перевіряються Оператором.
 10. згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб'єктом персональних даних.
 11. у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у ФЗ»Про персональні дані".
 12. .Адміністрація оператора гарантує Користувачеві, що його персональні дані, розміщені на сервісі будуть доступні тільки в суворій відповідності до законодавства України та інших країн та / або в порядку та обсязі, узгодженим з користувачем.
 13. погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї оферти шляхом її акцепту, Користувач запевняє адміністрацію сервісу і гарантує, що він:

  - укладає цей договір добровільно;

  - ознайомився з усіма умовами цього Договору;

  - повністю розуміє і підтверджує предмет оферти та договору;

  - володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання

  цього Договору.